Architektura

"Dávám přednost architektuře před designem – tomu mocnému pocitu, který přichází, když se snažím lidem porozumět, mluvit s nimi, přetlačovat se s nimi při diskuzi, když jsem s nimi v kontaktu. Pro mě je architektura vytváření prostoru, je to moc pozitivně lidmi manipulovat. Když něco vytvářím, zajímá mě, jak to ovlivní lidi. A v tom je architektura daleko mocnější než jakákoli jiná forma umění."


Skici

"Můj poručník René Roubíček, světově uznávaný umělecký sklář, ve mně probudil lásku ke kresbě. Každý den jsem pozoroval jak si René a jeho žena, také respektovaná sklářská umělkyně, při práci skicovali a kreslili nové návrhy. René je neuvěřitelně laskavý člověk, který se ke mně vždy choval, jako bych byl jeho syn, a pomohl mi, abych si našel svou cestu. Kromě jiného mě také zapsal na kurzy kreslení, kde jsem se naučil základy."

Design

"Nikdy jsem se nezabýval průmyslovým designem designem. Raději navrhuji něco nového, než abych se snažil dát něčemu pěkný obal. Telefony, televize nebo DVD přehrávače jsou pouze krabice, v kterých je něco zabaleno. Snažím se zakotvit ve funkcionalismu, který přinese individuální zážitek. Pro mě je funkce pouze počátek, ne cíl."


Malby & Plakáty

"Většinou jem moc času na kreslení v životě neměl, ale vždy mě to hodně bavilo. Dělal jsem plakáty k mým výstavám, k novým kolekcím skla nebo nábytku a samozřejmě také skíci nových nápadů a věcí, na kterých jsem v tu dobu pracoval. Nejvíce grafik jsem ovšem vytvořil za mé spolupráce s galerií Steltman v Amsterdamu."