Portréty

Bořek Šípek není příznivcem konvenčních fotografií, ale portrétování bere jako přirozenou část svého kariérního života. Pokud je to možné, vždy se snaží nudné focení změnit v hru nebo dialog s fotografem.


Umělecké fotografie

Umělecké fotografování je vždy představením, tvořivou hrou pro obě strany – fotografa i jeho objekt. Bořek Šípek si obvykle spolupráci užívá a snaží se prosadit svoje nápady a ovlivnit celkový výsledek a dojem z každé fotky…

V.I.P.

Šípkovo sklo je součástí soukromých sbírek mnoha známých osobností. Šípek měl příležitost darovat svoje originální skleněné objekty například Madeleine Albright, papeži Janu Pavlovi II., Hillary Clinton, Jeho svátosti 14. Dalajlámovi, Jeho výsosti císaři Akihitovi a mnoha dalším…


Při práci

Pouze pár vybraných má možnost sledovat Bořka Šípka při práci t už v jeho architektonickém studiu nebo ve sklárně. A je to škoda, protože tvorba je vášní jeho života a na jeho tváři můžete vidět, jak moc svoji práci miluje…